ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Информация относно дружеството, което обработва данните Ви:
Наименование: Дио Тийм ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ: 205566260
Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив ул. Лерин 27
Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. Лерин 27
Телефон: +359 885 360 606
E-mail: shop@cookbox.bg
Уебсайт: www.cookbox.bg

Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Интернет страница: www.cpdp.bg

Дио Тийм ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата информация има цел да ви информира за всички аспекти на обработката личните ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.

I. Основание за събиране на лични данни, обработване и съхраняване

Чл. 1 На основание чл. 6, ал. 1 на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) Дио Тийм ЕООД събира и обработва Ваши лични данни във връзка с използвания от Вас електронен магазин www.cookbox.bg и сключването на договори въз основа на

 • Изрично съгласие от ваша страна като клиент
 • Изпълнение на договорни задължения поети към Вас
 • Спазване на законови задължения, приложими спрямо Администратора
 • За лигитимни интереси на Администратора или на трета странаII. Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни

Чл. 2. Събирането и обработването на предоставените от Вас лични данни се осъществява с цел:

 • Предоставяне на пълна функционалност и създаване на потребителски профил в магазина
 • Сключването и изпълнението на договори за доставка
 • Счетоводни цели
 • Статистически цели
 • Индивидуализация на страните по договора
 • Защита на инфомрационната сигурност
 • Изпращане на бюлетин (newsletter) след ваше съгласие
 • Обезпечаване на коректното изпълнение по договор за съответна услуга

Чл. 3 При обработка на вашите лични данни ние следим за спазване на:

 • Добросъвестност, прозрачност и законосъобразност
 • Точност и актуалност на данните
 • Ограничаване на обработката спрямо целите
 • Свеждане на минимум на събиране на лични данни
 • Поверителност и сигурност при обработка на лични данни

Чл. 4 Дио Тийм ЕООД може да обработва и съхранява лични данни с цел следните легитимни интереси:

 • Изпълнение на задължения към Национална агенция по приходи, Министерство на вътрешните работи или други държавни и общински органи

Чл. 5 Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни за следните цели:

Незадължителна – Регистрация на ползвател в електронния магазин и сключване на договор за доставка на стоки. Платформата предоставя опция за поръчка без регистрация, водеща до същия резултат.

Незадължителна – Сключване на договор за доставка на стоки с клиент. Клиента има свободата да сключи или да не сключи такъв договор.

Незадължителна – Изпращане на бюлетин (newsletter). Всеки ползвател на сайта може доброволно да се абонира за бюлетина или да не го прави. Целта е предоставяне на информация за промоции, новости и изменения в платформата.

Незадължителна – Право на отказ от договор или рекламация. При възникване на препятствия или проблеми свързани с договора, потребителите винаги могат да използват един от механизмите за защита на тяхните права. За целта е нужно да уведомят незабавно Администратора.

Чл. 6 Категории лични данни и информация, които Дио Тийм ЕООД обработва и тяхното основание.

 • Индивидуализиращи данни (име, електронна поща, адрес и др.)

Цел: Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, както и за регистрация с потребителски профил

 • Данни за извършване на доставка (имена, адрес, телефон и др.)

Цел: Коректно изпълнение от страна на Дио Тийм ЕООД на договорните задължения по договор за доставка на стоки с Вас.

Чл. 7 Дио Тийм ЕООД не събира и не обработва лични данни, относими до:

 • Раса или етнически произход
 • Политически убеждения, религиозни и философски убеждения или членство в различни синдикати
 • Генетични или биометрични данни, или такива за здравословно състояние или сексуална ориентация

Чл. 8 Дио Тийм ЕООД не извършва автоматизирано взимане на решения относно данни.

III. Бисквитки

Чл. 9 Използваме „бисквитки“ за целите на предоставяне на пълна функционалност на уебсайта, подобряване на потребителското преживяване, статистически цели, улеснен достъп и др., с което Вие се съгласявате чрез използването на нашия уебсайт. Вие можете по всяко време да контролирате и/или изтривате „бисквитките“ чрез настройките на използвания от Вас браузър. „Бисквитките“ не представляват лични данни и не се използват за идентифициране на посетителите и ползвателите на електронния магазин.

IV. Срок на съхранение на личните ви данни

Чл.10 Вашите лични данни се съхранявато от Дио Тийм ЕООД за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в електронния магазин. След заличаване на профила ви, Дио Тийм ЕООД полага грижи да изтрие и унищожи Вашите данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност).

Чл. 11 Дио Тийм ЕООД съхранява Вашите лични данни, предоставени във връзка с направени онлайн поръчки за срок от 5 години за целите на защита на правните интереси на Администратора при съдебни или административни спорове с потребители на онлайн магазина.

Чл. 12 Дио Тийм ЕООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на Вашия профил в електронния магазин или до приключване на поръчката.

V. Предаване на Вашите лични данни за обработване

Чл. 13 Дио Тийм ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

Чл. 14 Дио Тийм ЕООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

VI. Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Чл. 15 Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

(1) Ако не желаете предоставените от Вас лични данни да се обработват за маркетингови цели и получаване на бюлетин, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст, и ни го изпратите по имейл на shop@cookbox.bg.

(2) След като получим Вашето искане, ще Ви изпратим на имейла, който сте посочили за получаване на бюлетини и рекламни съобщения, писмо с подробни инструкции за верификацията Ви като получател на бюлетини и субект на личните данни, за които е заявено оттегляне на съгласието.

(3) Оттеглянето на съгласието не се отразява на законосъобразността на обработването на лични данни, което Дио Тийм ЕООД е извършвал до този момент.

Чл. 16 Право на достъп

(1) Имате право да изискате и получите от Дио Тийм ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, като изпратите искане в свободен текст по имейл.

(2) Имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) След като получим Вашето искане, ще Ви изпратим на имейла, който сте използвали за регистрация или извършване на поръчки в електронния магазин, писмо с подробни инструкции за верификацията Ви като субект на личните данни, до които е заявен достъп.

(4) След извършване на верификацията, съгласно ал. 3, Дио Тийм ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(5) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Дио Тийм ЕООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Чл. 17 Право на коригиране или попълване

(1) Можете по всяко време да коригирате или да попълните непълни или неточните лични данни, свързани с Вас, през опцията „Настройки на профила“ във вашия потребителски акаунт. Същото може да направите и чрез волеизявление към Дио Тийм ЕООД в писмен вид изпратен до shop@cookbox.bg.

Чл. 18 Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

(1) Имате правото да поискате от Дио Тийм ЕООД изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Дио Тийм ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) Дио Тийм ЕООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да изпратите по имейл до shop@coobox.bg с искане за изтриване на личните Ви данни, след което Дио Тийм ЕООД ще изпрати на имейла, който сте използвали за регистрация или извършване на поръчки в платформата, писмо с подробни инструкции за верификацията Ви като потребител на магазина и субект на личните данни, за които е отправено искане за изтриване.

(4) След като удостоверим идентичност на лицето, отправило искането и лицето, за което се отнасят данните в съответствие с изпратените Ви инструкции, ние ще изтрием всички данни, които обработваме за Вас, в съответствие с ал. 3.

(5) Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да поискате да бъдете „забравен“, е при успешното завършване на поръчката.

Чл. 19 Право на ограничаване

(1) Вие имате право да изискате от Дио Тийм ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, като ни изпратите искане в свободен текст по имейл, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Дио Тийм ЕООД да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • Дио Тийм ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Дио Тийм ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси.

Чл. 20 Право на преносимост

(1) Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с Дио Тийм ЕООД, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете:

 • да поискате от Дио Тийм ЕООД да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг Администратор;
 • да поискате от Дио Тийм ЕООД пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

(2) Вие можете да упражните правото на преносимост като ни изпратите по имейл на shop@cookbox.bg искане в свободен текст, след което Дио Тийм ЕООД ще изпрати на имейла, който сте използвали за регистрация или извършване на поръчки в електронния магазин, писмо с подробни инструкции за верификацията Ви като потребител на магазина и субект на личните данни, за които е отправено искане за преносимост.

Чл. 21 Право на получаване на информация

(1) Вие можете да поискате от Дио Тийм ЕООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Дио Тийм ЕООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Чл. 22 Право на възражение

(1) Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Дио Тийм ЕООД, които се отнасят до него, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

VII. Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 23. Ако Дио Тийм ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

Чл. 24 Дио Тийм ЕООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

VIII. Лица, на които се предоставят личните Ви данни

Чл. 25 За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугата в пълната й функционалност и с оглед Вашите интереси, Дио Тийм ЕООД може да предостави данните на трети лица, във връзка с изпълнение на поети договорни отношения.

Чл. 26 Обработващите лични данни спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни.

Чл. 27 Дио Тийм ЕООД не извършва трансфер на Вашите данни към трети държави.

Чл. 28 В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни.

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg

Go Top